Bài viết này trong chuyên mục : Tài liệu, sổ tay tra cứu

Các kiến thức, tài liệu liên quan đến thiết bị điện công nghiệp

Khởi động từ là gì

Khởi động từ kèm rơ le
Khởi động từ là gì ? Khởi động từ – viết tắt là KĐT, đây là một loại khí cụ điện dùng để điều khiển từ xa việc đóng–ngắt, đảo chiều và bảo vệ quá tải. Khởi động từ có một Contactor (CTT) gọi là khởi động từ đơn thường để đóng- ngắt động cơ điện. Khởi động từ có hai contactor gọi là khởi động từ kép dùng để thay đổi chiều quay .